Quán triệt nhiệm vụ CCHC, tăng cường kỷ luật kỷ cương trong hoạt động hành chính, công vụ

Thứ năm - 19/09/2019 00:19
Ngày 19/9/2019, Sở Ngoại vụ đã tổ chức họp giao ban quán triệt triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính (CCHC) nội bộ và thực hiện Quy chế làm việc của đơn vị.

Lãnh đạo Sở Ngoại vụ nhấn mạnh, để nâng cao hiệu quả công việc thì phải nâng cao được hiệu lực điều hành, CCHC. Đồng thời đề nghị đánh giá kết quả triển khai công tác CCHC nội bộ, các giải pháp đổi mới phương thức chỉ đạo điều hành; chấp hành Quy chế làm việc của đơn vị; các biện pháp tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, công vụ, công chức,… Những kết quả đạt được trong công tác CCHC nội bộ và thực hiện Quy chế làm việc của đơn vị sẽ giúp nâng cao tính chuyên nghiệp trong hoạt động hành chính, công vụ của NHNN, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, tạo động lực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chuyên môn của các đơn vị và các nhiệm vụ chính trị của Ngành.

Quán triệt tinh thần chỉ đạo của Lãnh đạo Sở, từ đầu năm 2019 đến nay, Văn phòng đã tích cực tham mưu các nội dung thực hiện nhiệm vụ CCHC; các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở đã tích cực triển khai với nhiều giải pháp nhằm  nâng cao ý thức chấp hành quy chế làm việc, quy chế văn hóa công sở và các quy định của Trung ương, địa phương.

Nhìn chung trong nội bộ cơ quan đã có những đổi mới tích cực trong công tác chỉ đạo, điều hành nhằm nâng cao hiệu quả, tiến độ thực hiện nhiệm vụ được giao như: Đã thực hiện nhiều giải pháp cải tiến, đổi mới trong xây dựng, theo dõi và đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm thuộc chương trình công tác của tỉnh; Các văn bản pháp lý liên quan đến quy định hành chính, thủ tục hành chính thường xuyên được rà soát, chỉnh sửa; Công nghệ thông tin được đẩy mạnh ứng dụng, hỗ trợ tích cực hoạt động hành chính tại đơn vị.

Trưởng, Phó các phòng, đơn vị thuộc Sở đã quan tâm chỉ đạo việc khai thác, sử dụng Hệ thống quản lý văn bản và điều hành của tỉnh để hỗ trợ tích cực việc xử lý công việc của đơn vị, đặc biệt là các nhiệm vụ cần xử lý hỏa gấp; Việc tổ chức Hội nghị, Hội thảo được cải tiến về cách thức tổ chức để nâng cao chất lượng, đảm bảo thiết thực, tiết kiệm.

Nhằm tăng cường hiệu quả xử lý, điều hành, tổ chức triển khai công việc và thực hiện Quy chế làm việc đơn vị, nội quy của cơ quan, đơn vị vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục. Lãnh đạo Sở đã quán triệt việc chấp hành pháp luật, kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở, đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức. Đề nghị Trưởng, phó các phòng, đơn vị thuộc Sở phải thường xuyên quán triệt, giáo dục, tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức thực hiện chuẩn mực đạo đức cán bộ, công chức, viên chức; chấp hành nghiêm quy chế làm việc, nội quy của cơ quan và quy định về văn hóa công sở.

Đồng thời yêu cầu các đơn vị tiếp tục triển khai mạnh mẽ, toàn diện nhiệm vụ CCHC đảm bảo hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ thuộc chương trình tổng thể CCHC nhà nước và kế hoạch của đơn vụ, đáp ứng yêu cầu đổi mới mạnh mẽ trong phương thức chỉ đạo, điều hành và tuân thủ nghiêm ngặt các quy chế, quy định nội bộ của ngành, tập trung vào một số công việc sau:
- Tiếp tục quán triệt đầy đủ chủ trương, quan điểm chỉ đạo của Trung ương, địa phương về đẩy mạnh CCHC, tăng cường kỷ luật kỷ cương trong hoạt động hành chính, công vụ; coi đây là yếu tố quan trọng hàng đầu trong việc bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ của đơn vị;
- Đẩy mạnh giáo dục, tuyên truyền nâng cao nhận thức của công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị về tinh thần đẩy mạnh CCHC, ý thức tuân thủ các quy chế, quy định, kỷ luật lao động, ý thức phối hợp giải quyết công việc, trách nhiệm phận sự giải quyết công việc;
- Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong xây dựng pháp luật, thực hiện chương trình công tác; tạo động lực và áp lực trách nhiệm trong thực thi công vụ đối với cán bộ, công chức, nhất là người đứng đầu các đơn vị.
- Các đơn vị cần nâng cao chất lượng công tác tham mưu, đề xuất cho Ban Lãnh đạo NHNN. Các nội dung báo cáo và đề xuất phải rõ ràng, cụ thể, đúng thẩm quyền;
- Bám sát các nội dung công việc được giao, thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ và kỷ luật, kỷ cương hành chính; thực hiện nghiêm túc xử lý trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm liên đới đối với cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị mình có hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà đối với tổ chức và người dân; quán triệt thực hiện nghiêm Quy chế làm việc.
- Tăng cường phối hợp hiệu quả giữa các đơn vị trong quá trình triển khai công việc.

Nhằm hệ thống và tăng cường hiệu quả việc triển khai thực hiện nhiệm vụ, Kết luận chỉ đạo của Lãnh đạo Sở đã được cụ thể hóa bằng văn bản đôn đốc thực hiện nhiệm vụ Cải cách hành chính các tháng cuối năm của đơn vị.

 

Nguồn tin: Văn phòng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

  Lời ngỏ
Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Trị được thành lập ngày 12/02/2003 theo Quyết định số 24/2003/QĐ 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây